Folkliv/Folklife [2010]

Folkliv/Folklife

Folklife is a TV-series for Swedish national television (UR) made together with Robert Willim. It’s a surreal and thought provoking journey through Swedish tales and traditions.
10 episodes, 6 min. each, aired 2010.

Vad vet vi egentligen om livet i Sverige under bondesamhället? Följ med till gränslandet mellan fantasi och verklighet, när nu bild, ljud och berättelser ur Folklivsarkivet i Lund presenteras på ett nytt sätt. Baserat på sitt arbete som konstnärer har Anders Weberg och Robert Willim med hjälp av Mia-Marie Hammarlin vävt samman berättelser om seder och bruk och mustiga skrönor till en suggestiv audiovisuell blandning.

Mia-Marie Hammarlin (fil.dr i etnologi), Anders Weberg (konstnär) och Robert Willim (docent i etnologi och konstnär).

10*6 minuter. Inköpt av UR för visning på Kunskapskanalen.

Share

Leave a comment